Domov ::  Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Zaviazali sme sa chrániť súkromie našich zákazníkov; tieto pravidlá stanovujú, ako budeme zaobchádzať s vašimi osobnými informáciami Informácie, ktoré zhromažďujeme Môžeme zhromažďovať, ukladať a používať nasledujúce druhy osobných údajov e-mailová adresa
poštová adresa fakturačná adresa
telefónne číslo
Používanie vašich osobných údajov Osobné údaje odoslané na tejto webovej stránke budú použité na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov alebo v príslušných častiach webových stránok. Vaše osobné údaje môžeme použiť na: Poskytnite naše služby Riešenie problémov našich zákazníkov
Zbierajte spätnú väzbu s cieľom zlepšiť naše služby
Podporujte bezpečné obchodovanie a presadzujte naše politiky
Vykonajte iné kroky pre našich zákazníkov, ako je to popísané pri zhromažďovaní informácií. Osobné údaje nebudeme používať na žiadny iný účel, ako je uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov alebo ako inak identifikované v čase alebo pred zberom.
Ďalšie zverejnenia:
Okrem zverejnení, ktoré sú primerane potrebné na účely určené inak v tejto politike ochrany osobných údajov, môžeme zverejniť informácie o vás v rozsahu, v akom to vyžaduje zákon;
V súvislosti s akýmkoľvek súdnym konaním alebo budúcim súdnym konaním; S cieľom vytvoriť, uplatňovať alebo brániť naše zákonné práva (vrátane poskytovania informácií iným osobám na účely predchádzania podvodom a znižovania kreditného rizika). S výnimkou ustanovení uvedených v týchto pravidlách ochrany osobných údajov nebudeme poskytovať vaše informácie tretím stranám.
Bezpečnosť vašich osobných údajov?
Prijmeme primerané technické a organizačné opatrenia, aby ste zabránili strate, zneužitiu alebo zmene vašich osobných údajov. Samozrejme, prenos dát cez internet je vo svojej podstate neistý a nemôžeme zaručiť bezpečnosť údajov odosielaných cez internet.
Ak ste sa zaregistrovali na našej stránke a máte k dispozícii používateľské meno a heslo, mali by ste tieto údaje zachovať ako dôverné.
Zmeny a doplnenia politiky
Tieto pravidlá ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať tak, že na naše webové stránky uverejníme novú verziu. Príležitostne by ste mali túto stránku skontrolovať, aby ste boli spokojní s akýmikoľvek zmenami Aktualizácia informácií
Dajte nám vedieť, či osobné informácie, ktoré máme o vás, je potrebné opraviť alebo aktualizovať.
Kontaktujte nás
Ak máte obavy z nášho zhromažďovania a používania vašich osobných údajov alebo máte akékoľvek otázky týkajúce sa nás alebo našich stránok, neváhajte nás kontaktovať.
Späť